lid worden TCRW

Met een maximum van 425 seniorleden en geen beperking op het aantal jeugdleden zijn er ook dit jaar een aantal plaatsen beschikbaar.
Wij hebben dit jaar sinds lange tijd geen wachtlijst meer!!.

Er is dus dit jaar nog genoeg ruimte voor jou en jouw vrienden om lid te worden van onze gezellige vereniging.

Contributie

De contributie voor het seizoen 2017 bedraagt:

- voor een mini, die dit jaar jonger is dan 10 jaar,  € 35,00
- voor een junior, die dit jaar 10 jaar of ouder is maar nog geen 18 jaar,            € 52,00
- voor een senior, die dit jaar 18 jaar of ouder is, € 142,00
 

- voor een "slapend" lid € 15,00


De éénmalige entreegelden bedragen:

-voor mini's en junioren € 15,00
-voor senioren € 20,00


De contributie kan worden overgemaakt op rekening NL04ABNA 0419 3766 90 ten name van TC Rijnsweerd Utrecht